Lansky photo001 upr

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Ondřej Lánský se systematicky věnuje několika tématům na pomezí politické teorie, politické sociologie a sociální teorie. Za prvé rozvíjí analýzy politického myšlení s důrazem na téma teorií elit a oligarchie. Soustředí se na analýzy oligarchických a plutokratických struktur moderní společnosti s ohledem na rozbor těchto témat v českém kontextu. Za druhé se zabývá konceptem resilience v politické teorii. Je vedoucím Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu AV ČR a zároveň je zapojen do činnosti Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Vede také Katedru občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK.

Adresa: Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace, Jilská 1, 110 00 Praha 1 (kancelář 221a, tel.: +420 221 183 349)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vybrané publikace

Knižní publikace

Lánský, Ondřej; Sochor, Lubomír (eds.). Materiály k teorii elit a k její kritice. Od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Praha: Filosofia, 2018. ISBN 978-80-7007-552-4. [Editovaný sborník odborných textů.]

Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej (eds.). Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-470-1. [Editovaný sborník odborných textů.]

Lánský, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-439-8. [Monografie.]

Havránek, Vít; Lánský, Ondřej (eds.). Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit, 2013. ISBN 978-80-87259-24-5. [Editovaný sborník odborných textů.]

Hrubec, Marek; Lánský, Ondřej; Pullmann, Michal; Saavedra, Giovani Agostini; Štěch, Ondřej. Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání. Praha, Filosofia 2012. ISBN 978-80-7007-377-3. [Spoluautorství kolektivní monografie.]

Odborné publikace

Lánský, Ondřej. Experti ve službách politiky: vliv politické vědy a sociologie na Akční program KSČ. In: Hauser, Michael (ed.). Pražské jaro: Logika nového světa. Od reforem k revoluci. Praha: Filosofia, 2022, s. 219–246. ISBN 978-80-7007-727-6. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej. Uznání a moc v kritické teorii: ke kolektivnímu portrétování oligarchie. AUC Philosophica et Historica. 2020, roč. 2020, č. 1, s. 43–60. ISSN 0567-8293; E-ISSN 2464-7055.  [Odborný článek v recenzovaném časopise.]

Lánský, Ondřej. Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. Sociální studia. 2014, roč. 11, č. 1, s. 41–60. ISSN 1214-813X. [Odborný článek v recenzovaném časopise.]

Lánský, Ondřej. Kolonialismus a postkolonialismus. In: Hrubec, Marek a kol. Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 199-232. ISBN 978-80-7007-403-9. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej. Transmodernita jako východisko a aplikace interkulturního dialogu? In: Svoboda, Jan; Štěch, Ondřej (eds.). Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia, 2012, s. 157–164. ISBN 978-80-7007-384-1. [Kapitola v kolektivní monografii.]

Lánský, Ondřej. Genealogie koloniálního strádání: inspirace a konstelace Dusselovy filosofie osvobození. Filosofický časopis. 2012, roč. 60, č. 4, s. 555–574. ISSN 0015-1831. [Odborný článek v recenzovaném časopise.]

Lánský, Ondřej. Situace současného kapitalismu u Kosíka. In: Hrubec, Marek; Pauza, Miroslav; Zumr, Josef a kol. Myslitel Karel Kosík. Praha: Filosofia, 2011, s. 135–155. ISBN 978-80-7007-354-4. [Kapitola v odborné monografii.]

Lánský, Ondřej. Kritická teorie a teorie uznání Axela Honnetha. In: Šubrt, Jiří (ed.). Soudobá sociologie I (Teoretické koncepce a jejich autoři). Praha: Karolinum, 2007, s. 241–278. ISBN 978-80-246-1275-1. [Kapitola v odborné monografii.]

Další texty (expertízy, rozhovory, sborníkové texty apod.)

Lánský, Ondřej; Novák, Pavel. Majetek a moc. Vybrané ekonomické a politické aspekty polistopadového vývoje Česka. Praha: Masarykova demokratická akademie, z.s., 2022. ISBN 978-80-97348-18-2. [Expertíza.]

Lánský, Ondřej. An Interview with Shamus R. Khan for the Czech Sociological Review. Sociologicky Casopis / Czech Sociological Review. 2021, roč. 57, č. 3, s. 379–388. [Rozhovor v recenzovaném časopise.]

Lánský, Ondřej. Kdo zneužívá sociální dávky? Analýza čerpání z roku 2019. Praha: Masarykova demokratická akademie, z. s., 2020. ISBN 978-80-87348-71-0 (tištěná verze); ISBN 978-80-87348-72-7 (elektronická verze). [Expertíza.]

Lánský, Ondřej; Trčka, Michal. Refeudalizace práva a práce: (Pozdně)kapitalistická dynamika proměny státu. In: Agha, Petr (ed.). Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017, s. 131–151. ISBN 978-80-200-2681-1. [Odborný článek ve sborníku.]

Lánský, Ondřej. Ještě jednou proti sobectví a atomismu. In: Solík, Martin (ed.). Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha & Bratislava: Filosofia, Veda, 2015, s. 55–82. ISBN 978-80-7007-431-2 (FILOSOFIA); ISBN 978-80-224-1407-4 (VEDA). [Odborný článek ve sborníku.]