Vydané knihy 

 Členové Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace (dříve Centra globálních studií) vydali v posledním období v různých nakladatelstvích knihy a tematická čísla. Tento seznam zahrnuje tituly v českém a anglickém jazyce, s výjimkou titulů publikovaných v ediční řadě "Filosofie a sociální vědy" uvedených níže. 

 

Edice Filosofie a sociální vědy

 Ediční řada "Filosofie a sociální vědy" vychází v nakladatelství Filosofia. Zaměřuje se na transdisciplinární zkoumání na pomezí sociální, politické a morální filosofie na jedné straně a sociologie, politologie a dalších sociálních věd na straně druhé. Rozvíjí kriticky orientovanou sociální a politickou teorii prostřednictvím rozborů významných obecných i aktuálních témat z hlediska různých progresivních interpretací. Ediční řadu vede Marek Hrubec ve spolupráci s Olegem Sušou a Martinem Brabcem. 

Novinky

Hrubec, M.; Kasanda, A.; Svoboda, J.: Africká filosofie společnosti: Vývojová perspektiva, Filosofia, Praha 2022

Kasanda, A.; Hrubec, M.; eds. Africa in a Multilateral World: Afropolitan Dilemmas. London: Routledge, 2022. Routledge Contemporary Africa series.

logo 15

Rozhovory podcastu „Globální konflikty a lokální souvislosti“

 Srozumitelně o strategických otázkách naší doby. Rozhovory s vědci. Podcast výzkumného programu "Globální konflikty a lokální souvislosti".