Lansky photo001 upr

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

Ondřej Lánský systematically deals with several topics at the borderline of political theory, political sociology and social theory. First, he develops analyses of political thought with an emphasis on the theories of elites and oligarchy. He focuses on analyses of oligarchic and plutocratic structures of modern society with regard to the analysis of these topics in the Czech context. Secondly, he deals with the concept of resilience in political theory. He is Head of the Department of Political Philosophy and Globalization Research at the Institute of Philosophy of the CAS and is also involved in the activities of the National Institute for Research on the Socioeconomic Impact of Diseases and Systemic Risks (SYRI). He also heads the Department of Civic Education and Philosophy at the Faculty of Education, Charles University.

Address: Department of Political Philosophy and Globalization Research, Jilska 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic (office n. 221a, tel. n.: +420 221 183 349)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Selected publications

Books

Lánský, Ondřej; Sochor, Lubomír (eds.). Materiály k teorii elit a k její kritice. Od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Praha: Filosofia, 2018. ISBN 978-80-7007-552-4. [Edited collection of scientific texts.]

Kreuzzieger, Milan; Lánský, Ondřej (eds.). Modernita/modernity v eurasijských kulturních a civilizačních kontextech. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-470-1. [Edited collections of the scientific text.]

Lánský, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus? K jednomu problému modernity. Praha: Filosofia, 2015. ISBN 978-80-7007-439-8. [Monograph.]

Havránek, Vít; Lánský, Ondřej (eds.). Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit, 2013. ISBN 978-80-87259-24-5. [Edited collection of scientific texts.]

Hrubec, Marek; Lánský, Ondřej; Pullmann, Michal; Saavedra, Giovani Agostini; Štěch, Ondřej. Etika sociálních konfliktů. Axel Honneth a kritická teorie uznání. Praha, Filosofia 2012. ISBN 978-80-7007-377-3. [Co-authorship of a collective monograph.]

Specialized publications

Lánský, Ondřej. Experti ve službách politiky: vliv politické vědy a sociologie na Akční program KSČ. In: Hauser, Michael (ed.). Pražské jaro: Logika nového světa. Od reforem k revoluci. Praha: Filosofia, 2022, s. 219–246. ISBN 978-80-7007-727-6. [Chapter in collective monograph.]

Lánský, Ondřej. Uznání a moc v kritické teorii: ke kolektivnímu portrétování oligarchie. AUC Philosophica et Historica. 2020, roč. 2020, č. 1, s. 43–60. ISSN 0567-8293; E-ISSN 2464-7055.  [Expert article in a peer-reviewed journal.]

Lánský, Ondřej. Postkolonialismus a dekolonizace: základní vymezení a inspirace pro sociální vědy. Sociální studia. 2014, roč. 11, č. 1, s. 41–60. ISSN 1214-813X. [Expert article in a peer-reviewed journal.]

Lánský, Ondřej. Kolonialismus a postkolonialismus. In: Hrubec, Marek a kol. Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, 2013, s. 199-232. ISBN 978-80-7007-403-9. [Chapter in collective monograph.]

Lánský, Ondřej. Transmodernita jako východisko a aplikace interkulturního dialogu? In: Svoboda, Jan; Štěch, Ondřej (eds.). Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia, 2012, s. 157–164. ISBN 978-80-7007-384-1. [Chapter in collective monograph.]

Lánský, Ondřej. Genealogie koloniálního strádání: inspirace a konstelace Dusselovy filosofie osvobození. Filosofický časopis. 2012, roč. 60, č. 4, s. 555–574. ISSN 0015-1831. [Expert article in a peer-reviewed journal.]

Lánský, Ondřej. Situace současného kapitalismu u Kosíka. In: Hrubec, Marek; Pauza, Miroslav; Zumr, Josef a kol. Myslitel Karel Kosík. Praha: Filosofia, 2011, s. 135–155. ISBN 978-80-7007-354-4. [Chapter in collective monograph.]

Lánský, Ondřej. Kritická teorie a teorie uznání Axela Honnetha. In: Šubrt, Jiří (ed.). Soudobá sociologie I (Teoretické koncepce a jejich autoři). Praha: Karolinum, 2007, s. 241–278. ISBN 978-80-246-1275-1. [Chapter in collective monograph.]

Other texts (expertise, interviews, collections, etc.)

Lánský, Ondřej; Novák, Pavel. Majetek a moc. Vybrané ekonomické a politické aspekty polistopadového vývoje Česka. Praha: Masarykova demokratická akademie, z.s., 2022. ISBN 978-80-97348-18-2. [Expertise.]

Lánský, Ondřej. An Interview with Shamus R. Khan for the Czech Sociological Review. Sociologicky Casopis / Czech Sociological Review. 2021, roč. 57, č. 3, s. 379–388. [Interview in a peer-reviewed journal.]

Lánský, Ondřej. Kdo zneužívá sociální dávky? Analýza čerpání z roku 2019. Praha: Masarykova demokratická akademie, z. s., 2020. ISBN 978-80-87348-71-0 (tištěná verze); ISBN 978-80-87348-72-7 (elektronická verze). [Expertise.]

Lánský, Ondřej; Trčka, Michal. Refeudalizace práva a práce: (Pozdně)kapitalistická dynamika proměny státu. In: Agha, Petr (ed.). Budoucnost státu? Praha: Academia, 2017, s. 131–151. ISBN 978-80-200-2681-1. [Specialized article in the collection.]

Lánský, Ondřej. Ještě jednou proti sobectví a atomismu. In: Solík, Martin (ed.). Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Praha & Bratislava: Filosofia, Veda, 2015, s. 55–82. ISBN 978-80-7007-431-2 (FILOSOFIA); ISBN 978-80-224-1407-4 (VEDA). [Specialized article in the collection.]