pauza 19 11 19

PhDr. Miroslav Pauza, CSc. †

Miroslav Pauza byl vědeckým pracovníkem původního Centra globálních studií na Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Dlouhodobě se zaměřoval na českou politickou filosofii v evropském a světovém kontextu, především na dílo T. G. Masaryka a Josefa Ludvíka Fischera. Patřil k největším znalcům těchto autorů.

Jeho opus magnum je kniha Idea strukturální demokracie. Politická filosofie na principu respektu k Řádu skutečnosti. Politická filosofie na principu respektu k Řádu skutečnosti. (Praha, Filosofia, 2019, 849 stran). Kniha se zaměřuje na diskurs o demokracii ve 20. století, především se věnuje ideji strukturální demokracie z hlediska politické filosofie. Jejím stěžejním motivem je komparace dvou soustav: politické koncepce T. G. Masaryka a sociální a politické koncepce zakladatele české funkcionalistické strukturální filosofie Josefa Ludvíka Fischera. Tato komparace je vysvětlována v souvislostech českých a světových filosofických a politických koncepcí, literární kritiky a literatury.