MH foto 1 1 min

Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD.

Marek Hrubec je filosof a sociální vědec, který se zabývá sociální a politickou filosofií a globálními studiemi.

Studium

Studoval filosofii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 1996). Dále absolvoval dlouhodobá stipendia v USA a ve Velké Británii, včetně studia na Oxfordské univerzitě. Doktorské studium dokončil na FF UK v Praze (PhDr. 2001, PhD. 2001).

Vědecký výzkum

Zabývá se globálními studiemi, sociální a politickou filosofií a politickou sociologií, především se zaměřením na komparativní analýzy světových makroregionů. V rámci zkoumání participace, demokracie, legitimity a spravedlnosti provádí analýzu kulturního, politického a sociálního zneuznání různých skupin obyvatelstva. Rozvíjí normativní teorii sociálního a politického uspořádání a studuje vztahy mezi kulturami a globální civilizací.

Publikace

Publikuje odborné články a knihy zaměřené na témata svého výzkumu. Jeho hlavní knihou je „Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky" (2011). Vede ediční řadu Filosofie a sociální vědy v nakladatelství Filosofia, která se koncentruje na vydávání knih v oblasti kritické sociální a politické teorie, v poslední době především s orientací na globální témata. Je členem redakčních rad časopisů: Human Affairs, Civitas, International Journal of Migration and Global Studies, Filosofický časopis, Studia Philosophica, Communication Today.

Instituce

Od roku 2001 vedl Oddělení morální a politické filosofie, roku 2006 založil Centrum globálních studií a vedl je do roku 2021. Roku 2016 založil výzkumný program „Globální konflikty a lokální souvislosti" Strategie AV21, který vedl do roku 2021. Byl rektorem East Africa Star University, jež poskytuje vzdělávání studentům z postkonfliktních a konfliktních zemích subsaharské Afriky, především z východní Afriky. Je členem Global Studies Association, International Political Science Association a dalších vědeckých organizací. V rámci aktivit UNESCO se zaměřuje na vědeckou diplomacii.

Každoroční konference

Ve spolupráci s kolegy z Německa, Itálie, Irska, USA a Mexika organizuje každý rok v květnu mezinárodní konferenci „Philosophy and Social Science". Ve spolupráci především s českými a slovenskými kolegy pořádá středoevropskou verzi této konference „Filosofie a sociální vědy" každý rok v listopadu. Přednášel na mnoha univerzitách v zahraničí: v EU, USA, Rusku, Číně, Vietnamu, Íránu, Indii, Indonésii, Jižní Koreji, Brazílii, Chile, Uruguayi, Kubě, Burundi a dalších zemích.

Vybraná knižní díla

Marek Hrubec, Albert Kasanda, Jan Svoboda. (2022). Africká filosofie společnosti: Vývojová perspektiva, Filosofia, Praha
Marek Hrubec, Albert Kasanda, eds. (2021). Africa in a Multilateral World. Afropolitan Dilemmas.
Marek Hrubec, Martin Kopecký, eds. (2021). Nová vědecká éra? Od byrokratické komerce ke kreativitě ve veřejném zájmu.
Marek Hrubec, Martin Brabec, Markéta Minářová (2020). Základní příjem ve světě. Argumenty, experimenty, dějiny.
Marek Hrubec, De Oliveira, N., Sobottka, E. eds. (2018) From Social to Cyber Justice. Critical Views on Justice, Ethics, and Law.
Marek Hrubec, Oleg Suša a kol. (2017). Riziková společnost a globální ohrožení.
Marek Hrubec, Johann P. Arnason eds. (2016). Social Transformations and Revolutions.
Marek Hrubec, Nythamar de Oliveira, Emil Sobottka, Giovani Saavedra et al. (2015). Recognition and Justice.
Marek Hrubec (2015). Odjištěná společnost.
Marek Hrubec a kol. (2013). Kritická teorie společnosti. Český kontext.
Marek Hrubec a kol. (2012). Etika sociálních konfliktů.
Marek Hrubec (2011). Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky.
Marek Hrubec, Miroslav Pauza, Josef Zumr a kol. (2011). Myslitel Karel Kosík.
Marek Hrubec a kol. (2010). Martin Luther King proti nespravedlnosti.
Marek Hrubec, ed. (2009). Between Islam and the West.
Marek Hrubec a kol. (2008). Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů.
Marek Hrubec, ed. (2008). Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy.
Marek Hrubec, Phillippe Van Parijs, Martin Brabec et al. (2007). Všeobecný základní příjem.
Marek Hrubec, ed. (2005). Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie?
Marek Hrubec, ed. (2005). Spravedlnost a demokracie v evropské integraci.
Marek Hrubec, ed. (2004). Globální spravedlnost a demokracie.
Marek Hrubec, ed. (2004). Demokracie, veřejnost a občanská společnost.

Adresa: Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace, Jilská 1, 110 00 Praha 1 (kancelář 210a)

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.