Prof. Erazim Kohák, PhD. †

Prof. Kohák se věnoval především morální filosofii a etice životního prostředí. Metodologicky vycházel z Husserla [viz pojem Wertnehmung v Ideen II]. Svůj filosofický úkol chápal v duchu pozdějšího Masaryka jako průběžné hledání představy o smyslu našeho pobývání a obcování. Tento úkol považoval za obzvlášť naléhavý v globálním věku, který jedinci otvírá obzory a tím ho jak osvobozuje, tak ochuzuje o tradiční vztahy a souvislosti, které určovaly jeho samozřejmé sebe-vědomí. Pokud se má množina jedinců stát soužitím ve svobodě a úctě, ne jen bezejmenný manipulovatelný dav, je nezbytné, aby se promýšlely sdílené i svérázné složky kulturní totožnosti, lidské, evropské i české.

Výběr z díla:

Kohák, E., Člověk, dobro a zlo (Praha, Ježek, 1993).

Kohák, E., Průvodce po demokracii (Praha, SLON, 1997).

Kohák, E., Orbis bene vivendi (Praha, Junák, 2001).

Kohák, E., Zelená svatozář (Praha, Sociologické nakladatelství, 1998).

Kohák, E., Svoboda, svědomí, soužití (Praha, Sociologické nakladatelství, 2004).

Kohák, E., Zorným úhlem filosofa (Praha, Ježek, 2004).

Kohák, E., Domov a dálava (Praha, Filosofia, 2009).

Kohák, E., Oheň a hvězdy. Filosofická zamýšlení nad morálním smyslem přírody (Praha, Sociologické nakladatelství, 2016).