Jan Bíba

Mgr. Jan Bíba, Ph.D
Jan Bíba deals with contemporary political theory, the theory and current problems of democracy and the history of political ideas.

Address: Department of Political Philosophy and Globalization Research, Jilska 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic (office n. 221a, tel. n.: +420 221 183 349)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Monography
Bíba, J. Estetické čtení Vladaře, Karolinum, Praha 2022.
Bíba, Znoj (eds.) A Crisis of Democracy and Representation, FILOSOFIA, Praha 2017.
Znoj, Bíba, Vargovčíková. Demokracie v postliberální konstelaci, Karolinum, Praha 2014.
Znoj, Bíba (eds.) Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, FILOSOFIA, Praha 2011.

Translation with commentary
Machiavelli, N. Vladař. Karolinum, Praha 2022.

Articles and chapters in monographs
„Machiavelli and Contemporary Politics“ in Theoria: A Journal of Political and Social Theory. Vol. 70, Issue 174, s. 1-7, doi:10.3167/th.2023.7017401. (Spolu s Jakubem Fraňkem)
„Ambiguity Towards the EU as a Destiny of Czech Politics: the Case of the ANO Movement“ in Carp, Matiuța (eds.) 2019 European Elections: The EU Party Democracy and the Challenge of National Populism. Brill, Leiden 2020, s. 204 – 217, doi.org/10.1163/9789004435148_015 (Spolu s Tomášem Dvořákem a Martinem Štefkem)
„Ernesto Laclau a rétoričnost“ in Halamka, Virdzek (eds.) Jak číst politické myslitele?, Karolinum, Praha 2020, s. 255-278.
„Machiavelli against the Venice myth: a sixteenth-century dialogue on the nature of political representation“ in Disch, Sande, Urbinati (eds.) The Constructivist Turn in Political Representation, Edinburgh University, Press, Edinburgh 2019, s. 48 – 64.
„Democratic Spectatorship beyond Plebiscitarianism: On Jeffrey Green’s Ocular Democracy“, in Bíba, Znoj (eds.) A Crisis of Democracy and Representation, FILOSOFIA, Praha 2017, s. 71-91.
„Proč averzivní demokracie?“, in Norval, A. Averzivní demokracie: Dědictví a originalita v demokratické tradici, Karolinum, Praha 2016, s. 209-216.
„Symbolic representation and the paradox of responsive performativity“, in Human Affairs. 2015, vol. 25, Issue 2, s. 153–163, doi: 10.1515/humaff-2015-0014.
„Is representative democracy without disfiguration possible?“, in European Political Science, 2015, vol. 14. doi:10.1057/eps.2015.13
„Radikální demokracie: výzva antiesencialismu“ in Znoj, Bíba, Vargovčíková. Demokracie v postliberální konstelaci, Karolinum, Praha 2014, s. 183-219.
„Postliberální demokracie: liberalismus a demokracie podle C. B. Macphersona a Norberta Bobbia“ in Znoj, Bíba, Vargovčíková. Demokracie v postliberální konstelaci, Karolinum, Praha 2014, s. 133-182.
„Za hranice marxismu: radikální demokracie“ doslov ke knize Laclau, Mouffe Hegemonie a socialistická strategie, Karolinum, Praha 2014, str. 219-225.
„Kdo jsou lepší strážci svobody? Guicciardini a ranciérovský původ machiavellismu“ in Demokracie jako hodnota a problém II, TUL, Liberec 2014, s. 47-56.
„Populismus a reprezentativní demokracie: k možnosti populismu jako emancipační strategie“, in Politologická revue, 1/2013, str. 87-105.
„Ernesto Laclau: Postmarxismus, diskurs a radikální demokracie“, in Laclau, E. Emancipace a radikální demokracie, Karolinum, Praha 2013, s. 7-27.
„Machiavelliho populistický republikanismus a perverzita demokracie“, in Znoj, Bíba (eds.) Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, FILOSOFIA, Praha 2011, s. 219-262.
„Benátský mýtus liberální demokracie: Guicciardini a zrod demokratického elitismu“, in Znoj, Bíba (eds.) Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, FILOSOFIA, Praha 2011, s. 147-176.
„Reprezentace jako complexio oppositorum: ne/schmittovská perspektiva“, in Cabada, Hricová (eds.) IV. Kongres českých politologů, Plzeň 2009, s. 53-63.

Translations
Urbinati, N. Znetvořená demokracie: mínění, pravda a lid. Karolinum, Praha 2018.
Norval, A. J. Averzivní demokracie: dědictví a originalita v demokratické tradici. Karolinum, Praha 2016.
Laclau, E. Emancipace a radikální demokracie, Karolinum, Praha 2013 (spolu s Josefem Fulkou)
McCormick, J. P. „Machiavelli proti republikanismu. O ‚guicciardinovských momentech‘ cambridžské školy“, in Znoj, Bíba (eds.) Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, FILOSOFIA, Praha 2011, str. 111 – 146.
McCormick, J. P. „Touha mladých grandiů utlačovat a obhajoba lidových republik“, in Znoj, Bíba (eds.) Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, FILOSOFIA, Praha 2011, str. 179 – 217.
Skinner, Q. „Idea negativní svobody: machiavelovská a moderní perspektiva“, in Znoj, Bíba (eds.) Machiavelli mezi republikanismem a demokracií, FILOSOFIA, Praha 2011, str. 77 – 110.
Mouffe, Ch. „Carl Schmitt a paradox liberální demokracie“ in Filosofický časopis 6/2007, str. 899 – 914.

Interviews
„O plebejské demokracii“: rozhovor s Jeffrey E. Greenem. Filosofický časopis 4/2021, s. 831 – 838.
„Být radikální dnes znamená být liberální“: rozhovor s Nadiou Urbinati. Filosofický časopis 5/2019, s. 665 – 676.