profant

Martin Profant, PhD.

Martin Profant focuses on the following themes of moral and political philosophy: philosophy of education and citizenship, European roots and universalist of human rights, neo-Kantian inspiration in contemporary themes of history and politics.

Address: Department of Political Philosophy and Globalization Research, Jilska 1, Prague 1, Czech Republic (office n.: 207a, tel. n.: +420 221 183 320)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliography:

Profant, Martin. U nás doma v Evropě a v karanténě. In: Hrubec, Marek et kol. Pandemie v makroregionech světa. Philosophica Critica, Vol. 6, 2020, No. 1, pp. 178 – 188.
Profant, Martin: Na okraj Patočkova čtení Palackého filosofie dějin. In: Bednář, Miloslav (eds.) Idea dějin a Palacký jako myslitel. Filosofia, Praha 2019. pp. 47-77.
Profant, Martin: O jednom vyústění české otázky neboli Švejk a duchovní člověk. In: Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky. Milan Hanyš, Tomáš W. Pavlíček (eds.), Masarykův ústav a Archiv AV Čr, v.v.i.; Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha 2019, pp. 63-79.
Profant, Martin: Úděl, úkol, národ. Pokusy o etické pojetí národa v českém myšlení 19. století, Praha: Epocha 2017. 142 p.
Profant, M.: Melancholie osmašedesátého roku. Filosofický časopis. Vol. 66, No. 4 (2018), pp. 523-542.
Profant, Martin. Herbert Marcuse. Příslib štěstí [Překlad]. Praha: Epocha, 2017. 372 p.
Profant, Martin: Český národ v Masarykově České otázce in: .Svoboda, J.; Prázný, A., (eds.), Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017, pp. 427-443.
Profant, Martin: Krize národního vzdělání a evropská integrace In: Martin Kopecký a kol., Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Univerzita Karlova v Praze, 2013, pp. 52 - 74. ISBN 978-80-7308-474-5 (2014).
Profantová, Naďa - Profant, Martin: Modernizace moravské medievistiky?. [The modernisation of Moravian medieval studies?.] Archeologické rozhledy. Vol. 66, No. 1 (2014), pp. 127-140. ISSN 0323-1267.
Profant, Martin: Krize národního vzdělání a evropská integrace. In: Martin Kopecký a kol.: Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013, pp. 102-114. ISBN 978-80-7308-474-5.
Profant, Martin: Pojem národa u Františka Palackého. In: Erazim Kohák (ed.) Hledání české filosofie, Praha. Filosofia 2012 pp. 75 – 90.
Profant, Martin: O nenormativních strašidlech v Evropské unii. In: Jürgen Habermas, K ustanovení Evropy, Filosofia 2013, pp. 163 – 172. Praha.
Profant, Martin: Myslet uprostřed dějin. Dějiny a dějinnost ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera. Epocha, Praha 2011. ISBN 978-80-7425-093-4
Profant, Martin: Jakou kulturu potřebuje interkulturní dialog o lidských právech. In: J. Svoboda, O. Štěch (ed.): Interkulturní vojna a mír, Filosofia 2012, pp. 85 – 107.
Profant, Martin: O nenormativních strašidlech v Evropské unii. In: Jürgen Habermas, K ustanovení Evropy, M. Hrubec (ed.). Praha, Filosofia 2013, pp. 163 – 172. Praha.
Profant, Martin: Pojem národa u Františka Palackého. In: Erazim Kohák (ed.), Hledání české filosofie. Praha. Filosofia 2012 pp. 75 – 90.
Profant, Martin: Krize národního vzdělání a evropská integrace. In: Martin Kopecký a kol.: Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2013, pp. 102-114. ISBN 978-80-7308-474-5.
Profant, Martin: Demjančuk N., Podhajský, J: O povaze vědy: Novokantovství, Praha a Plzeň, Nakladatelství Epocha a ZČU, 2011 (Nature of Science: Neo-Kantianism). Novokantovství jako pojem dějin filosofie (9 – 42). Novokantovství mezi teorií poznání a filosofii dějin (43 – 83). ISBN 978-80-7425-067-5.
Profant, Martin: Mohou za nás vybojovat naše politické boje děti na školním dvoře? In: Civilia 2/1, 2011, Universita Palackého v Olomouci, pp. 44 – 53 ( Can children fight out our political battles in the school yard?). ISSN 1214-1348.
Profant, Martin: Antikomunistická limita a ČSSD, IN: Bureš, J., Charvat, J., P. Just, Levice v české republice a na Slovensku, Plzeň 2010, ISBN 978-80-7380-294-3, pp. 17 – 31
Profant, Martin: Jakou kulturu potřebuje interkulturní dialog o lidských právech, Filosofický časopis 2011/4 (Vol. 59), pp. 501 -516.
Profant, Martin: Slovník pojmů pro ZSV (Stát a občanství). Praha 2008. ISBN 978-80-904187-6-9.
Profant, Martin (ed.): Národ a občanství. Výběr textů k interpretaci národa v moderní době. Epocha, Praha 2008. ISBN 978-80-904187-5-2.
Profant, Martin: Jak vyučovat děti filosofii aneb o dívce, smrti a výsměchu, o velrybě nemluvě. In: Multikulturalita a výchova k občanství, ed. Miroslav Dopita a Antonín Staněk. Olomouc 2007.