Zdeněk Vopat

Zdeněk Vopat is a PhD. candidate and fellow of the Department of Political Philosophy and Globalization Research. He is focused on contemporary political philosophy, mainly on concept and development of human rights.

Address: Department of Political Philosophy and Globalization Research Jilska 1, Prague 1, Czech Republic (office n.: 207a, tel. n.: +420 221 183 320)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliography:

Vopat, Zdeněk (review): Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka, Giovani Saavedra (eds.): Justice and Recognition. On Axel Honneth and Critical Theory. Filosofický časopis, Vol. 68, 2020, No. 1, pp. 135-140. ISSN 0015-1831.
Vopat, Zdeněk: Vývoj lidských práv a jejich inklusivita od 18. století po současnost, Studia politica slovaca. Vol. 9, No. 1 (2016), pp. 81-88 ISSN 1337-8163.
Vopat, Zdeněk: Havránek, Vít., Lánský, Ondřej. (eds.): Postkoloniální myšlení IV. Studia Politica Slovaca. 2014, Vol. VII., No. 2, pp. 94-96. ISSN 1337-8163.
Vopat, Zdeněk: Martinez, Jenny, S., The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law. Studia Politica Slovaca 2013. Vol. VI., No. 2, pp. 106-107. ISSN 1337-8163.
Vopat, Zdeněk: Historie koncepce lidských práv: od počátků po všeobecnou deklaraci lidských práv, AUSPICIA. Vol. 8, No. 1 (2012), pp. 185-189 ISSN 1214-4967.
Vopat, Zdeněk: Interkulturní dialog ano, ale jakou formou?, Interkulturní vojna a mír. Praha: Filosofia, 2012 - (Svoboda, J.; Štech, O.), pp. 109-115. ISBN 978-80-7007-384-1.
Vopat, Zdeněk: Interkulturní dialog ano, ale jakou formou?, Filosofický časopis. Vol. 59, No. 4 (2011), pp. 603-609 ISSN 0015-1831.
Vopat, Zdeněk (review): Hála, Vlastimil: Univerzalismus v etice jako problém. Filosofický časopis. 2010. Vol. 58, No. 5, pp. 757-762. ISSN 0015-1831.