IMG 1417 kopie

Martin Brabec, PhD.

Martin Brabec analyzes issues of justice, democracy, and equality in the context of global social change. The research work focuses on a conceptual analysis of a concept of justice and related concepts of equality, law, freedom and self-ownership.

Address: Department of Political Philosophy and Globalization Research, Jilská 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic (office n. 210a)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliography:
Brabec, Martin, Hrubec, Marek, Minářová, Markéta. Základní příjem ve světě. Argumenty, experimenty, dějiny. Praha: Nakladatelství Epocha 2020
Brabec, Martin: Předmluva: Politické a morální myšlení Michaela Sandela. In. Sandel, M. Jak trhy vytlačují morálku. Praha: Filosofia 2020, s. 7 - 32
Brabec, Martin: 2020. Svoboda, rovnost, a kapitalismus: koncepce (negativní) svobody u Geralda A. Cohena. In Politické vedy. [online]. Vol. 23, No. 3, 2020. ISSN 1335 – 2741, pp. 45-68
Brabec, Martin. Interconnection of Class and Race with Capitalism. Perspectives on Global Development and Technology. Roč. 18, 1/2 (2019), s. 36-46. ISSN 1569-1500.
Brabec, Martin. Logos liberální demokracie?. In. Pelcová, N., Hogenová, A. (eds.) Logos ve výchově, umění a sportu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2018, s. 265-271.
Brabec, Martin. Principy spravedlnosti lokálních institucí: zásluha, potřeba, talent a mnohé další. AUSPICIA. Roč. 13, č. 1 (2016), s. 171-196. ISSN 1214-4967.
Brabec, Martin. Recognition of Laborers as Citizens: First Worker Democracy versus Liberal Capitalist Democracy. Perspectives on Global Development and Technology. Roč. 15, 1/2 (2016), s. 157-165. ISSN 1569-1500.
Brabec, Martin. Universal Basic Income: Socioeconomic Alternative on the Horizon. In: (ed. Janoščík, V., Bohal, V., Breitling, D. Reinventing horizons. Prague: Display, 2016, str. 205 – 211. ISBN 978-80-906381-0-5.
Brabec, Martin. Carens, J. H., Imigranti a právo na pobyt. Praha 2016, Nakladatelství Filosofia, Ediční řada Filosofie a sociální vědy. Přel. z angl. originálu Carens, J. H., Immigrants and the Right to Stay. Cambridge, Mass. The MIT Press 2010, s. 47 – 60.
Brabec, Martin; Hrubec, Marek: Nepodmíněný základní příjem a práce, Fórum sociální práce. č. 1 (2014), s. 49-53 ISSN 1804-3070.
Brabec, Martin. Politický marxismus o dvou tradicích demokracie Brabec. In. Hola, M. (ed.) Demokracie jako hodnota a problém II. Liberec: Technická universita Liberec 2014. s. 57-62. ISBN 978-80-7494-048-4.
Brabec, Martin. Demokratická participace versus mocensko-ekonomické vztahy In: Martin Kopecký a kol.: Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, str. 25-40. 2013, ISBN 978-80-7308-474-5.
Brabec, Martin. Napětí ve vztahu mezi kapitalismem a demokracií, In: Holá, M., (ed.) Demokracie jako hodnota a problém. Liberec: Technická universita Liberec 2011, ISBN 978-80-7372-707-9.
Brabec, Martin; Hrubec, Marek: Beyond the Civilizational Crisis: On Determinism. Perspectives on Global Development and Technology. Roč. 10, č. 1 (2011), s. 94-112 ISSN 1569-1500.
Brabec, Martin. Pojetí zásluhy v teoriích distributivní spravedlnosti. In: Karul, R., Sťahel, R., Toman, M., eds., Identita-diferencia. Bratislava: SFZ při SAV a FiÚ SAV 2010, ISBN 978-80-970303-1-5.
Brabec, Martin. Historický materialismus, Gerald Cohen a analytický marxismus. In: Peter Dinuš a kolektiv. Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. Bratislava: VEDA 2010, s 79-99. ISBN 978-80-224-1138-8.
Brabec, Martin; Randáll, I. : Dědictví Martina Luthera Kinga. In. Hrubec, Marek a kol. (ed.) Martin Luther King proti nespravedlnosti. Praha: Filosofia 2010, s. ISBN 978-80-7007-334 6.
Brabec, Martin. (překlad) Gerald A. Cohen, Marek Hrubec, Dvojí odkaz Karla Marxe. In: Filosofický časopis 2009, vol. 57, č. 5, s. 753 – 759. ISSN: 0015-1831.
Brabec, Martin. Disertační práce, Vybraná témata v analytickém marxismu. FSV/ KU, obor sociologie. Obhájena 18.9. 2008. 150 s.
Brabec, Martin. (překlad) Tideman, Nicolaus, Valentyne, Peter, Levicový libertarianismus a globální spravedlnost. In: Hrubec, Marek, (ed.) Sociální kritika v éře globalizace:
odstraňování sociálně - ekonomických nerovností a konfliktů. Praha 2008, Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, sv. 30. s. 239-265, ISBN 978-80-7007-286 8.
Brabec, Martin. (překlad) Bowles, Samuel, Egalitární redistribuce v globálně integrované ekonomice. In: Hrubec, Marek, (ed.). Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně - ekonomických nerovností a konfliktů. Praha 2008, Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, sv. 30. s. 267-307, ISBN 978-80-7007-286 8.
Brabec, Martin. recenze knihy Gerald, Cohen. Iluze liberální spravedlnosti. Politologická revue 2007, vol. 13, č. 1, s. 183-185. ISSN 1211-0353.
Brabec, Martin. Zpráva z mezinárodní konference "Philosophy and Social Science". In: Filosofický časopis 2007, vol. 55, č. 5, s.786-792. ISSN 0015-1831.
Brabec, Martin. a Hrubec, M.: O svobodě a základním příjmu, Filosofický časopis 2005, vol. 53, č. 6, s. 937-940.
Brabec, Martin. Problémy vymezení svobody, Filosofický časopis 2006, vol. 54, č. 2. s. 263-266.
Brabec, Martin. Marx a spravedlnost, Ergo 2006, č. 1. s. 49-53.
Brabec, Martin. Problémy vymezení svobody, Filosofický časopis 2/2006.
Brabec, Martin. recenze knihy Hrubec, Marek (Ed.) Globální spravedlnost a demokracie. Sociologický časopis 2006, vol. 42, č. 4, s. 820-823.
Brabec, Martin. Interview s ruským politologem Borisem Kagarlitskym. Politologická revue 2003, vol. 9, č. 1, s. 181-186.
Brabec, Martin; Hrubec, Marek: O egalitárním libertarianismu: jiný neoliberalismus, Filosofický časopis 2005, vol. 53, č. 3, s. 428-442.
Brabec, Martin; Hrubec, Marek: Nedorozumění ve sporu o základní příjem, Filosofický časopis 2005, vol. 53, č. 4, s..637-639.
Brabec, Martin. Diskuse o globální spravedlnosti: Konference Philosophy and Social Science, Filosofický časopis 2005, vol. 53, č. 4, s. 657-659.
Brabec, Martin. Co je „Analytický marxismus", Studentský časopis Nomáda 1999, č. 2, s. 11-12.
Brabec, Martin. recenze knih Charles Taylor, Etika autenticity a Charles Taylor, Multikulturalismus: Zkoumání politiky uznání. SOCIOweb 2003, č. 13-14.
Brabec, Martin. recenze knihy Richard Rorty, Nahodilost, ironie, solidarita, SOCIOweb, v redakci.
Brabec, Martin. Volný trh jako rival demokracie. Lidové noviny, 22.1. 2005, příloha Orientace.
Brabec, Martin. (překlad) Philippe Van Parijs. Základní příjem pro všechny. Filosofický časopis 2005, vol. 53, č. 3, s.443-457.
Brabec, Martin. (překlad) Martin Beck Matuštík. Mezi nadějí a terorem? Habermas a Derrida žádají nemožné. In. Hrubec, Marek (ed.) Spor o Evropu: Postdemokracie nebo predemokracie? Praha. Filosofia 2005, s. 247-275.
Brabec, Martin. (překlad) Fuyuki Kurosawa. Jak propojit technovědu, etiku a demokracii. In. Hrubec, Marek (ed.) Globální spravedlnost a demokracie. Praha, Filosofia 2005, s. 313-350.
Brabec, Martin. (překlad) Interview Marka Hrubce s Nancy Frazer. Politologická revue 2004/2.